TINH CHẾ

 
Do tính chọn lọc cao, các chất xúc tác zeolit thường là phương pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất cho một số quá trình chuyển đổi của nhà máy lọc dầu, đặc biệt là trong việc nâng cấp các dòng của nhà máy lọc dầu thành hỗn hợp xăng có chỉ số octan cao. Các tính chất của zeolit phù hợp với chúng một cách độc đáo để điều chỉnh cho phù hợp với các ứng dụng cụ thể.
Bài trước