KIỂM SOÁT KHÍ THẢI

Tính chất độc đáo và chọn lọc của zeolite có thể mang lại những phương pháp hiệu quả cho vấn đề ô nhiễm môi trường từ khả năng giảm thiểu việc tạo ra các chất ô nhiễm bằng phương pháp xử lý thứ cấp nguồn thải.
 

Yếu tố môi trường

Ngày nay nhiều thành tựu về công nghệ môi trường đã và đang bị lạc hậu bởi sự tăng trưởng nhanh của quá trình công nghiệp hóa. Đây là động lực chi việc nghiên cứu các phương pháp mới và sáng tạo để đề phòng và làm giảm sự ô nhiễm môi trường.

Một số lĩnh vực mà Zeolite cho thấy khả năng cải thiện môi trường mạnh mẽ như:

  • Giảm lượng NOx trong không khí
  • Giảm lượng VOC's trong không khí (Volatile organic compounds (VOCs): các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)
  • Cải tiến quy trình trong các ngành hóa chất

HUSTMEN JSC có khả năng nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm Zeolite sau:

  • Chất xúc tác làm giảm NOx
  • Bột và chất xúc tác theo yêu cầu riêng của khách hàng

 

Tự động hóa

Khi mà các phương tiện giao thông, động cơ và nhiên liệu đang được điều chỉnh lại để giảm thải các chất ô nhiễm, thì zeolites cũng đang được thiết kế và sử dụng để xử lý được nồng độ, kết hợp và điều kiện hoạt động mới của các sản phẩm đốt cháy. Một ví dụ thực tiễn, những động cơ đốt dầu Diesel giàu Oxy, loại thải ít CO2 (loại khí tạo hiệu ứng nhà kính). Các chất xúc tác zeolit trao đổi kim loại đã được sử dụng trên các phương tiện này như một lựa chọn ít tốn kém hơn và hiệu quả hơn để loại bỏ NOx so với bộ chuyển đổi xúc tác ba chiều.

Một công nghệ zeolit mới nổi khác là NOx tinh khiết, một quy trình xúc tác sử dụng các hydrocacbon như metan và các hydrocacbon cao hơn làm chất khử, làm cho nó trở nên thiết thực đối với ô tô và các nguồn di động khác..

HUSTMEN JSC luôn sẵn sàng hợp tác với bạn để giúp phát triển chất xúc tác tùy chỉnh mới cho ứng dụng của bạn.

Bài trước Bài sau