HÓA DẦU

Các chất xúc tác zeolite thường tạo ra ít tạp chất hơn, có công suất cao hơn, cho hiệu suất phản ứng lớn hơn và có khả năng chọn lọc cao hơn. Không giống như các chất xúc tác axit nguy hiểm hơn đã được sử dụng trước đây như: axit photphoric rắn, axit flohydric, v.v., zeolite không nguy hiểm, có thể tái tạo và không bị ăn mòn.

Bài trước Bài sau