HÓA CHẤT

Zeolite đã và đang được nghiên cứu rộng rãi dưới dạng xúc tác dị thể có thể thu hồi và tái chế một cách dễ dàng với chi phí thấp, dẫn đến ít chất thải và sản phẩm phụ hơn.

Việc sử dụng xúc tác zeolite mang lại những lợi thế như tính chọn lọc, hoạt tính cao giảm ăn mòn. Một số quy trình có thể đạt được hiệu quả và tính kinh tế cao bằng cách sử dụng zeolite để kết hợp một số bước xúc tác.

Ngành công nghiệp hóa chất sử dụng các dạng xúc tác đồng nhất trong sản xuất có chọn lọc như hương liệu, nước hoa, sản phẩm nông nghiệp và dược phẩm. Các loại xúc tác đồng nhất này có xu hướng tạo ra một lượng lớn chất thải bao gồm như nước rửa, muối và kim loại nặng. Thông thường nhóm các chất xúc tác trên không có khả năng tái sử dụng.

Zeolite đang được nghiên cứu rộng rãi dưới dạng xúc tác dị thể có khả năng thu hồi, tái chế dễ dàng, chi phí thấp, ít chất thải và ít sản phẩm phụ hơn. Các chất xúc tác zeolite có những ưu thế như cải thiện tính chọn lọc cho quá trình, hoạt tính cao và giảm ăn mòn.

Lợi nhuận thậm chí có thể lớn hơn nếu sử dụng xúc tác zeolite trong các quy trình lò phản ứng liên tục. Ví dụ, trong sản xuất nước hoa và hương liệu truyền thống có những hạn chế gồm axit mạnh, nhiều bước, năng suất thấp và phát thải nhiều. Zeolite có tính axit có khả năng cải thiện quy trình. Các zeolite hình dạng khác nhau thì khả năng cải thiện khác nhau với nhiều thiết kế lò, chẳng hạn như lò phản ứng alpha-terpinyl alkyl ether. Lò phản ứng liên tục này sử dụng dạng beta zeolite và đã mang lại kết quả hơn mong đợi với lượng phát thải ít hơn đáng kể.

HUST MEN JSC luôn sẵn sàng hợp tác để giúp phát triển chất xúc tác theo mong muốn và nhu cầu của bạn.

Bài trước Bài sau